Worm, Jacob 21. Et andet Synderlig og Selsom Siun

21. Et andet Synderlig og Selsom Siun

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 113,8° p. 161
A2 Nks. 355,2°, III p. 108
A3 Coll. 516,4° p. 317
B1 Oslo U. B. 215,2° p. 142
B2 Gks. 2404,4° p. 376
C Oslo RiA. 54,2° p. 57
D Nid. 309,4° p. 230
E1 Nord. 1170 p. 59
E2 Oslo U. B. 624,4° p. 93
F1 Oslo U. B. 611,4° p. 403
F2 Nks. 999,8° p. 150
F3 Nks. 829,4° p. 65v
F4 Ulld. 528,4° p. 94
F5 Århus 331,4° p. 236
F6 Hertel, II p. 229
G RiA. (I) p. 12

162. Tekstgrundlag: Add. 113,8°, p. 161 ff. - Overskrift indsat af Udg. Et andet Synderlig og selsom Siun, udj Luciæ-Nat, over Abrahamstrup og Svaneholm, samt over Aastrup, Ellebroden, og dessen omliggende Byer. Auth.: Jac. Worm. A2 Visio Abrahami præponatus pag. 75 descriptæ A1 Visio Abrahami A3B C D E F1-5 Abrahami Visio Secunda F6 - 4 værende] nærværende D F det nærværende E 5692] 1692. B D F17 Horens .. sampt] ÷ F 8 Ellebroden] Elleboeden E1 Elleboede F6 Ellebrode F1-5 Ellebroe E2 Ellebræden B Ellebreden A315 udj] med B-G med en A316 haand2] ÷ A2B C D E 20 Skiold-Møer] Skioldinder F Disse] Disse 2deC 22 kaldtes] kaldet B D kaldes C E1F2-4G 24 som Procuratores] med en Procurator F 25 knæfaldt] falt i knæe D * 26 tillige med] B-G med A 31 Sol] Solen B-G 495 163. 35 og Foucan] ÷ E1F Foucan] Faucan D Faacon E2 Thoucan C Falican B 36 de] ÷ A2B-G 38-39 fred..begiærlige] ÷ F 39 begiærlige] begribelige E 43 allen] ald dend C 47 Skuldeløv] A2B C D E F1-4 Skude(s)løv A1-3D F548 dette] disse A2F1-5 - Digtet: 1 til] paa B-G 4 i2] til C-G 8 dybest] dybe D F 9 forsvær] forsvar B D forspar F1-3 forsvar > forsvær F412 alle] Møe og A2B-G 13 piller] pille F G 14 søden] C F saadan G suden B2 Siden A B1D E skiller] Skille F