Worm, Jacob . - [1968]

22. Supplication til Kongen om Consumptionens oc andre schatters afslag

Signaturfortegnelse:

A1 Nid. 69,8° p. 312
A2 Rostg. 237,4° p. 120r
A3 Thott 742,2° p. 21v
B1 Nks. 819c,4° p. 51
B2 Berg. Mu. 7,2° p. 136
C1 Add. 113,8° p. 113
C2 Nks. 355,2°, III p. 115
C3 Coll. 536,4° p. 99
C4 Coll. 516,4° p. 101
D Nord. 1170 p. 55
E1 Berg. Mu. 84,8° p. 34
E2 Coll. 538,4°, I p. 195
E* Oslo U. B. 244,4° løst blad
F Gks. 2404,4° p. 29
G1 Oslo U. B. 215,2° p. 3
G2 Add. 248,4° p. 1
G3 Nks. 4493,4° p. 1
H1 Nid. 549,8° p. 101
H2 Oslo U. B. 611,4° p. 220
H3 Nks. 829,4° p. 25v
H4 Nks. 999,8° p. 67
H5 Ulld. 528,4° p. 71
H6 Århus 331,4° p. 78
H7 Hertel, II p. 95
I1 Add. 483,4° p. 54
I2 Kall 395,4° p. 148
J1 Nks. 405,2° p. 249
J2 Add. 167,2° p. 854
K Ulld. 526,4° p. 65
L1 Oslo U. B. 624,4° p. 88
L2 Thott 1523,4° p. 677
M1 Nks. 1670,2° p. 27
M2 Add. 247c,4° p. 201r
N Thott 1975,4° p. 121
O Nks. 2817,4° p. 73
P1 Gks. 2403,4° p. 291
P2 Add. 160,2° p. 173
P3 Add. 484,4° p. 297
P4 Oslo U. B. 260,4° p. 160
R Thott 1528,4° p. 102
S1 Berg. Mu. 397,4° p. 31
S2 Oslo U. B.295,4° p. 33
S3 Stockh. Vn 88 p. 13v
T Ulld. 447,4° p. 262
U Nks. 840,4° løst blad
V Ulld. 447,4° p. 215
X1 Nks. 819b,4° p. 56
X2 Thott 1527,4° p. 158
X3 Nks. 818b,4° p. 78
Y Add. 249,4° p. 163
Z RiA. (I) p. 63

164.Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 312 ff. - Overskrift: 1 Supplication] Jacob Worms Supplication B2J1 Mag. Jac. Worms Suppliqve C2X Suppliqve C1,3,4L2S X Z ÷ G2-3L1 * til Kongen] ÷ E* L1 Kongen] Hands kongl. Mayst. J K P1-3 Kong Christian 5 X Kong Christianus 5tusM2 C 5 M1 ÷ L1R V2 Consumptionens] Consumptionen F G2-3 Consumptions A2-3B1C1,3,4D E E* H-O P2-3R S U Y Consumption G1V X3 schatters] Skatter X afslag] forlindring R afslag af J. Worm M Afslag, indgiven strax efter Freden blev slutted (af J. Worm J2) J Afslag eller Forlindring P4 afslag eller forlindring Allerunderdanigst fremstillet af Hans Kongl. Mayts. ydmygste Tiener Jacob Worm. Supplicatio ad Regem P1-3 afslag Anno 1680. O ÷ X1-3 Supplication .. afslag] Ditto. T - Digtet: 1 hvad1] hvor B-E* E S der] den A3B C D H I J1K N-U Y * Jehu] Jesu G2-3H3-4 Jesus F H5 vi nu C4H1I L M R Jeg nu K5 oc1] till A3C-G M P S V X ÷ U6 schal .. arfve] selv skal Land og Rige arve J K alt landet eene] alleene Landet C-F G1I O P R X Y7 schatte] skarpe B omspent] anspendt H X8 til] mod F G R12 scorpione] Scorpionens A2C D E* H1,3-7I J L1P R U Y Scorpioners B H2L1M N O14 Joe] dog J K N 15 Hør] See C D E J2 Kongen] Konge A3C-F H-K M1N-S V-Z afgivet] afslaget P Z17 oc] dog C D E* F-J L M O P R X Y oc dit] goede E N paa det K dit] det A3B2C D E* F G H1-2I J1K L M O S U Y de H3-7J2P R V X dog] end F H I2J X3 og A3P2-4 nu C4I1 da K 19 Det] A2-3B1C-F G1-2H-L N-S U-Z Et B2 Dit A1G3M chun] som G P R X Z 20 - gal] -skrig C1-3D-F 21] ÷ C3 det] A2-3B C1-2,4D E E* G H1J2K L2M N P U-X Z dette O den H2-7J1L1R S og F dit A1 * baal] brand A2-3 rige] Riger A2B D E F G H2M R V22] ÷ H7 At] Saa V slet] snart B G R let D maa Vige] bortviger F G R V23 de] det A2-3B C E2E* H I-M O U V Y den P1X man P2-4 * vel .. fryct] der vel kand skaffes frygt F G * Veche] virche E J P V Z bære CD E* O * 24 slet forryct] Gandske Rycht H I forryct] botrrykt GJ L-R V X Y *26 spiir] gang L bør M Dig .. himlen] Himlen dig dog I himlen] miskund X hende 497K S U Y Z28 ey] dog H I J nu] saa A2-3B2G1L Y og B1 ey H I J O U nu falde] nedfalde D E* henfalde C indfalde F meer i] udi C-F meer] ned P29 schat oc] Skatter B G-J L O P R X Z Skatte Y oc told oc Zise] told og Accise C-F M N U Z og Zise] Accise H I J R V schat..Zise] Told, Skatt og Accisse S30] ÷ I2 Har .. viisse] Os haver Tæret ud, dit Riis O Konge Liise I1

165. 32 det] A2-3-Z dit A133 Adelsmand] Adels Stand V34 sorg befinder] sorrig finder H I J L N36 gris] Geed PR37 Jefnes] Nefvnis A2-3B H I2L O efnis C341her begynder T Det..folch] Den .. floch E2I J2P R T X geistlig] Christlig CD O * 42 Lov] kald C-F I L N O Y Bud S43 slet udsuet saa] gandske suet ud H I J saa udsuet slet T Slet udsuede O Y krigens] kongens C F H5S1,3 kirkens M S2X3 * 46 drillet] stillet H6-749 borttaget] er taget C D E X blef taget B2P R *51 de forbandelser] den Forbandelse C4 G H I 52] ÷ B det] A2 - Z dit A1 giord'] giør C-J L-N P-T V-Z53 af (med I) Indqvarteer oc] B-G I J L-O X Y med Kop- og Qvæge A2-3 af Caperne og G af Caper og af R af Kopper og af S af Capere oc A1K P T U V Z54 hos] for F-IP R T ved C D E X56 Jeg] hand C D E* F O X Y de S T vi M hustru] kon' (kone J2) og C-F J2X * undergaaer] gandske gaar G59 Kopschat..schat] kop- og qvæg- og for dend Skorsteen-skat C-F H-J L M O P * 60 ødeleggis] A2- Z ødeliggis A161-64] ÷ H3-7O62 det] A2- H2I-Z dit A1

166. 67 større] saadan H5-7S69 Lyd] Følg G H I J1 Raad] Mænd C1-3D E1F S T X71 Bancho] Bancken V X Bancker P T Pungen B Bancho op] deris Pung C4G H I72 At] Saa C1-3D E F X Og C4E* G H I L2M N Alt U mørche] grumme J73-76] ÷ H573 Det] A2-H4I-Y Dit A1* dog] alt J75-76] ÷ C276 lit] tit B2D N blit O Y fridt C1,3,4E-F X77 -stand] -Mand C4E G H I1J1L1PR V Mænd I280] ÷ C3 fødtis] fødis A2-3B2E F G H2-5I J2K L M1N O P1,3,4R S1-2T U V X1-2Z føddis B1M2P2X3 født er Y82 tit] C-F J R X det K83 passerer] A2-X Z grasserer A1Y84 disverr', er] desværre C4E1E* F H I L-P V X3Y disver og C1-385 strid] Stand C1-3D E* F L M O X Y skyld E suerd N schat] stand N Værk G H I J *86] ÷ L2 mod] med O T for C4E G H1-3,5-7J1L1M87 mactis] Martis G H I J R88 tu] ned C1,3D E2E* X tu J] udi C2E1F J89-92] ÷ H592 saa nær] endnu C4D E E* G1,3H1-4,6-7 I2P4R X for os saa nær] saa ner for os B endnu for os D E1G2I1 saa nær uklart] end ey saa klart C1-3 som var uspart L M som før uklart N * 93 lindre] lyder A2-3B F J2 lyd da C1-3D E * L1 lyd du L2M N O * nu] end A2-3B E2O * tvang] trang A2-3B2C D E E * G3H I2L M P-T V X94 dit] det B C3D E2F G1-2H1-4,6-7I J K L1N O R-Y de G3 hielp maa] Hielpen H I96 Afslag] Afslaa C F G H1,6,7I1J L2N R S X Y Afgiv E P1-3T V Opgiv P4 *

498

167.99 stoer] staar B K R V Orlogs] ufreds C D E2E * F O X Y feide E1100 det] A2B C2,3D-Z du C1,4 dit A1 102 det] A2-Z dit A1104 Det] De B G2-3H1,3,4,5,7I J1K P R T V dend C E E * F J2L2M N X Y ud .. nafn] og vi bar (bær H6-7 fik I1) det blotte Navn G H I blot] plat K S U106-107] ÷ K108 dig .. af] ey forhindre dig L-O Y Dem (den B1E*) ej hindre dig B C D E * F R X109 tarf] Gavn H I J R Straf K dit] A2-3B C E E* F G H1-6I J K L2M O-Z det A1D H7L1N110 Supplicas] A2-Z Supplication A1 besee] borttag A2-3 betench B *111 hierte] Lidet G-I Rigis J *114 gud2] oc C1,3,4D F X1-2 gifve] skaffe R giv god C4G H I P116 orlogs] orlog B H1I2L M P X - Underskrift: 1-5] ÷ B2C1-3G J2M P S V1 Af] Udaf C4H I L2N O ÷ D E F X1-2 allerunderdanigste .. gud] ÷ A3D-F X3 allernaadigste] Naadig D E F X * allerydmygeligst] allerunderdanigst D E F X ydmygeligen J1K ÷ C4E* H I4 fremstillet .. supra] fremstillet af Jacob Worm H2,5,6 fremstillet af J. Worm C4H1,4I J1X fremstillet af J.W. H3 fremstillet af J. Worm. Anno 1680. K Fremstillet anno 1680 af Jacob Worm S3 Fremstillet af et Anno et die etc. 1680. Jacob Worm S1-2 fremstillet af deres Tolk Jacob Worm H7 fremstillet. Incerti Auctoris N fremstillet. Auctor erat Vermis, patria depulsus inermis T5 Anno .. supra] ÷ B1D E E* L2 O Y die] ÷ A2-Y