Worm, Jacob 27. Nogle Texter Pafven till Rom hafver foreskrefvet en af Franciscaner-Munckene

27. Nogle Texter Pafven till Rom hafver foreskrefvet en af Franciscaner-Munckene

Signaturfortegnelse:

A Thott 742,2° p. 23v
B Nks. 819c,4° p. 48
C1 Nks. 405,2° p. 553
C2 Add. 249,4° p. 332

276. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 23v. - 1 Texter som C 7 Anno 1680] ÷ B C 14 ædit] B C endet A 17 panelede] Eders panelede B C 28 kommer at giøre] giører C giøre B skade] Skade. Amen. B C

277. 34 P.S.] ÷ C Texter] ord og texter B 35 Worm] orm B