Worm, Jacob 28. Hans Kongelig Majts Velkom til Ods Herred

28. Hans Kongelig Majts Velkom til Ods Herred

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 1528,4° p. 220
A2 Nid.309,4° p.350

281. Tekstgrundlag: Thott 1528,4°, p. 220 ff. - 13 selv med sig] med sig selv A220 Hun] Udg. Han A 25 Korshag] Udg. Krogshag A 26 blomstre] blomstres A2

282. 39 Frelsse] Udg. Frelser A2 Frelsses A1