Worm, Jacob 30. Kong Chr. 5. Nativitet og Glædes-Fødsels dag

30. Kong Chr. 5. Nativitet og Glædes-Fødsels dag

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 746,2° p. 93v
A2 Thott 1525,4° p. 23

507

284. Tekstgrundlag: Thott 746,2°, p. 93v. - 1 op] nu A215 Giengell] Gænge A216 Slok] A2 nock A119 det] A2 de A122 Planeters] A2 Planeter A1

285. 42 Huirvell] Hiertens A245 læss] lad A255 Span] Spaa A2

286. 65 Riger] A2 Riiget A180 Handthæves] her haves A291 Mod] A2 Med A1

287. 94 Hov'd-] Hof- A2105 vell komme] Velkommen A2108 J Himle] i Himlen A2