Worm, Jacob 32. Wiborigs Welkom

32. Wiborigs Welkom

Signaturfortegnelse:

508
A Nid. 69,8° p. 316
B Nks. 355,2°, III p. 163
C1 Oslo U. B. 260,4° p. 221
C2 Add. 160,2° p. 213
C3 Add. 484,4° p. 343
C4 Krog, 1779 p. 41
D Ulld. 447,4° p. 170
E Rostg. 237,4° p. 125
F Nks. 819c,4° p. 70
G Thott 742,2° p. 144r
H1 Add. 249,4° p. 133
H2 Kall 395,4° p. 110
H3 Oslo U. B. 215,2° p. 2
H4 Coll. 538,4°, I p. 221
H5 Add. 248,4° p. 83
H6 Nks. 4493,4° p. 101
H7 Gks. 2404,4° p. 116
H8 Add. 167,2° p. 681
H9 Thott 1528,4° p. 182
H10 Thott 1523,4° p. 512

291. Tekstgrundlag: Nid. 69,8°, p. 316 ff. - Overskrift: 2 kongelige] E F G H1-9 ÷ A-D H108 Allerunderdanigst] B-H1-8 Underdanigst A * Om aftenen Ved 7 slet udj Domkirchen her i Viborg] E ÷ A-D F-H - Digtet: 1 Salig] Naadig H1-2 Salig tid] Salighed D 3 Ansicts] C D G H1,3,9 Ansict A B E F H2,4-8,10 Soel] klar B 4 øyens] B D H9 Øynes C øyne A E F G H1-8,10 uddeeler] C2-H meddeeler A B C16 strid] krig B 7 lade] giffve F 8 maa] kand H 9 kom2] Kong H1-211 kierchen] Kirker B-H 15 got Ald gunst] gunst, ald gott E gunst] Guld B C 16 kom] B C D H1-4,7-10 kommer A E F G H5-617 Sucker] ducker G 18 din] Sin G 19 Ramah] A B E F Roma C D G Runia H4-8 Runa H9 ævig H10 høy og H1-320 sal] Soel H 21 Tack .. nedgifver] Med underdanigst Tak i knæe Fald Jeg mig giver C

292. 24 kongis] Kirkis H 26 der] de G 28 pen] Bøn E-H 30 tiener] tienn med E 31 Rigens] kongens F 32 naaders] Naader C G H1,8 naade B D F H2-335-36 ombyttet med 37-38 H 37 fordum] gamle G H dog] B E-H der A C D 40 Riget] Landet G H 43-44] ÷ D 45 ær-priselig] saa prisendes C ærprisende D er priselig H en] som C Zadocks] C D F G H4-6 Zedocks E Zadock A B Zadocks søn] Zadoch (Zadocks H4-6) som H 46 Ansicts] C D H Ansict A B E F G 47 æresang] frydesang F stød] død G