Worm, Jacob 33. Til Gyldenløve

33. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

509
A Oslo U. B. 215,2° p. 116
B Gks. 2404,4° p. 52
C1 Add. 248,4° p. 19
C2 Nks. 4493,4° p. 20
D Thott 1523,4° p. 472
E Coll. 538,4°, I p. 224

Fa

F1 Add. 249,4° p. 137
F2 Kall 395,4° p. 114

Fb

F3 Add. 483,4° p. 124
F4 Coll. 516,4° p. 219
G Ulld. 447,4° p. 392
H1 Oslo U. B. 611,4° p. 432
H2 Nks. 999,8° p. 188
H3 Nks. 829,4° p. 83v
H4 Ulld. 528,4° p. 148
I1 Århus 331,4° p. 224
I2 Hertel, II p. 614
J1 Nks. 355,2°, III p. 121
J2 Add. 113,8° p. 123
K Thott 1528,4° p. 108
L Nks. 868g,4°, II p. 55
M Nks. 405,2° p. 500
N1 Add. 160,2° p. 191
N2 Add. 484,4° p. 318
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 238
O Gks. 2408,4° p. 193
P Nid. 549,8° p. 108
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 175
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 177
R3 Stockh. Vn 88 p. 59v

293. Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2° p. 116. - Overskrift: 1 Til Gyldenløve] Udg. Til Hr. Gyldenløve af J. Worm M 1-3 Høy .. Protector] A-E Fa P R1-2 Ejusdem Til Gyldenløve, Sin høymilde Patron og Protector J Mag. Jacob Worms Suppliqve til Gyldenløve O Supplique til Grefv Gyldenløve Fb Til Hans Excellence Hr. Gyldenløve R3 Til Uldric Frederic Gyldenløve N3 Til Gyldenløve H1-3 Dito til Gyldenløve G Ad Eundem H4N1-2 - Digtet: 1 Du..Ære] A-G O parat til kongens ære H I udj din fulde Ære J de tvilling Rigers ære K Du tvende Rigers Ære L M N P R 2 indregnet] indtegnet P indskrevet I indrettet H 3-16] ÷ H44 og paa] oppaa H I J1N1-2 Jordens] jorden D alle] alting Fb 6 dybt] død H1-3I 7 en] ens H1-3 hans I Barm] Arm O 9-10 findes i stedet for 49-50 H49 midt] need H I 10 Du] De K Speil] Soel H I J 11 vink] H-R1 virk R2 virf R3 Rum Fa Kast Fb G riim A-E Stierne] Øye H1-3I 12 bær] bar Fa 13 Brev-] Udg. Brev, A D-G M Blek B C H-L N-R Bleck] Pen B C G-R 15 Soelens .. Lock] solen glimre Bliid Fb 16 U-vens] ulvers K O Ulves Fb Ulvens Fa P R 16 vrimle] vrede B * vrimle Flock] tand og Biid Fb 18 og .. de] eenhver for mig nu R de] da D E G I saa N O og B 19 skaaner] forskaaner M 21-36] ÷ H423 Norskens Klippe-] A D E F1,b Norske Klippers F2H-J L M R Norske klippe B N-P Norsken klippe C K Nordens klippe G 24 en] din Fb 26 Kampe] kiempe B J2K M N O * varig] værdig H Varlig C

294. 28 holdte] heldte J O R2-3 bugt] brudt O 29 et .. Fæste] med Haand i Sværdets Fæste I et] sit G som F et Levend'] mod Avind (Glavind N3) N O Levend'] Lovet R 30 Mod] Mord H I L M 31 O] Og E 35 Guld-Smeds] Digl med N O 37 søde] føde N O ædle] søde F 39 Nørbeck] I K Nørbecks O Norbeks N Støeberg C D Strøbergs A E F * 40 forvexlet] borttaget H I bortvexlet J 41 sicker] skikker K skikke H I N3O R2-349-50] ÷ H4(erstattet af 9-10) 50 Skylle] Skumle O 51-54 anbragt 510 efter 56 således: 53-54, 51-52 H I 53-56] ÷ H453 Bønne] B D-F H1-3 I-P Bønner C G Bøn, min A R 54 imod2] ej mod C 57 Fied] Fred H-J og] dog M lutter] Løve H1-3I J L 58 ævig] Gunst og N O

295. 59-66] ÷ H461 jo tit] tidt Joe F følger] falder J K 62 ændre] hindre N O 66 Mildheds] Naades J 67 from] god P 71 Bøn] Graad B 73 af] og L 75 da] du E 76 Min .. Siæl] Og min halvdøde Siæl (krop J) H I J 77-84] ÷ H477 knegt] krafft H1-378 Nelde] Nelder C G Helde J Hilde I K L * 79 Nørbeck] Udg. Nørbecks I O Norbeks K N Norbergs A F4H1-3L R * 81 høye] ÷ L M N P R skal .. drive] da vist skal over Himlen drive L M N P R skal aldrig maalet blive H1-3I J 82 skal .. blive] skal over Himlen drive H1-3I J 83 da] L M N P R skal A-I K O da .. kand] mand ej udregne kand J skal ikke tages kand A-I K O