Worm, Jacob . - [1968]

33. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

A Oslo U. B. 215,2° p. 116
B Gks. 2404,4° p. 52
C1 Add. 248,4° p. 19
C2 Nks. 4493,4° p. 20
D Thott 1523,4° p. 472
E Coll. 538,4°, I p. 224
Fa
F1 Add. 249,4° p. 137
F2 Kall 395,4° p. 114
Fb
F3 Add. 483,4° p. 124
F4 Coll. 516,4° p. 219
G Ulld. 447,4° p. 392
H1 Oslo U. B. 611,4° p. 432
H2 Nks. 999,8° p. 188
H3 Nks. 829,4° p. 83v
H4 Ulld. 528,4° p. 148
I1 Århus 331,4° p. 224
I2 Hertel, II p. 614
J1 Nks. 355,2°, III p. 121
J2 Add. 113,8° p. 123
K Thott 1528,4° p. 108
L Nks. 868g,4°, II p. 55
M Nks. 405,2° p. 500
N1 Add. 160,2° p. 191
N2 Add. 484,4° p. 318
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 238
O Gks. 2408,4° p. 193
P Nid. 549,8° p. 108
R1 Berg. Mu. 397,4° p. 175
R2 Oslo U. B. 295,4° p. 177
R3 Stockh. Vn 88 p. 59v

293.Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2° p. 116. - Overskrift: 1 Til Gyldenløve] Udg. Til Hr. Gyldenløve af J. Worm M1-3 Høy .. Protector] A-E Fa P R1-2 Ejusdem Til Gyldenløve, Sin høymilde Patron og Protector J Mag. Jacob Worms Suppliqve til Gyldenløve O Supplique til Grefv Gyldenløve Fb Til Hans Excellence Hr. Gyldenløve R3 Til Uldric Frederic Gyldenløve N3 Til Gyldenløve H1-3 Dito til Gyldenløve G Ad Eundem H4N1-2 - Digtet: 1 Du..Ære] A-G O parat til kongens ære H I udj din fulde Ære J de tvilling Rigers ære K Du tvende Rigers Ære L M N P R2 indregnet] indtegnet P indskrevet I indrettet H3-16] ÷ H44 og paa] oppaa H I J1N1-2 Jordens] jorden D alle] alting Fb6 dybt] død H1-3I 7 en] ens H1-3 hans I Barm] Arm O9-10findes i stedet for49-50H49 midt] need H I10 Du] De K Speil] Soel H I J11 vink] H-R1 virk R2 virf R3 Rum Fa Kast Fb G riim A-E Stierne] Øye H1-3I12 bær] bar Fa13 Brev-] Udg. Brev, A D-G M Blek B C H-L N-R Bleck] Pen B C G-R15 Soelens .. Lock] solen glimre Bliid Fb16 U-vens] ulvers K O Ulves Fb Ulvens Fa P R16 vrimle] vrede B * vrimle Flock] tand og Biid Fb18 og .. de] eenhver for mig nu R de] da D E G I saa N O og B19 skaaner] forskaaner M21-36] ÷ H423 Norskens Klippe-] A D E F1,b Norske Klippers F2H-J L M R Norske klippe B N-P Norsken klippe C K Nordens klippe G24 en] din Fb26 Kampe] kiempe B J2K M N O * varig] værdig H Varlig C

294.28 holdte] heldte J O R2-3 bugt] brudt O29 et .. Fæste] med Haand i Sværdets Fæste I et] sit G som F et Levend'] mod Avind (Glavind N3) N O Levend'] Lovet R30 Mod] Mord H I L M31 O] Og E35 Guld-Smeds] Digl med N O37 søde] føde N O ædle] søde F39 Nørbeck] IK Nørbecks O Norbeks N Støeberg CD Strøbergs A E F * 40 forvexlet] borttaget H I bortvexlet J41 sicker] skikker K skikke H I N3O R2-349-50] ÷ H4(erstattet af9-10)50 Skylle] Skumle O51-54anbragt510efter56således: 53-54,51-52H I53-56] ÷ H453 Bønne] B D-F H1-3 I-P Bønner C G Bøn, min A R54 imod2] ej mod C57 Fied] Fred H-J og] dog M lutter] Løve H1-3I J L58 ævig] Gunst og N O

295.59-66] ÷ H461 jo tit] tidt Joe F følger] falder J K62 ændre] hindre N O66 Mildheds] Naades J67 from] god P71 Bøn] Graad B73 af] og L75 da] du E76 Min .. Siæl] Og min halvdøde Siæl (krop J) H I J77-84] ÷ H477 knegt] krafft H1-378 Nelde] Nelder CG Helde J Hilde I K L *79 Nørbeck] Udg. Nørbecks IO Norbeks KN Norbergs A F4H1-3L R *81 høye] ÷ L M N P R skal .. drive] da vist skal over Himlen drive L M N P R skal aldrig maalet blive H1-3I J82 skal .. blive] skal over Himlen drive H1-3I J83 da] L M N P R skal A-I K O da .. kand] mand ej udregne kand J skal ikke tages kand A-I K O