Worm, Jacob 35. Til Printz Friderich

35. Til Printz Friderich

Signaturfortegnelse:

511
A1 Thott 742,2° p. 139v
A2 K. Brahe D II, 239 p. 2
B Lejlighedsdigtning p. 238v
C Nid. 309,4° p. 275
D1 Ulld. 447,4° p. 386
D2 Oslo 249,4° p. 217
D3 Add. U. B. 624,4° p. 135
E1 Gks. 2403,4° p. 303
E2 Add. 160,2° p. 182
E3 Add. 484,4° p. 308
E4 Oslo U. B. 260,4° p. 238
F1 Oslo U. B. 611,4° p. 437
F2 Nks. 999,8° p. 198
F3 Nks. 829,4° p. 88r
F4 Århus 331,4° p. 114
F5 Ulld. 528,4° p. 149
G1 RiA. (I) p. 50
G2 Hertel, II p. 445
H1 Nks. 355,2°, III p. 120
H2 Nid. 308,4° p. 11v
H3 Nord. 1170 p. 90
H4 Nks. 2817,4° p. 128
I1 Thott 1527,4° p. 66
I2 Nks. 819b,4° p. 173
I3 Nks. 818b,4° p. 158
J Gks. 2404,4° p. 56
K1 Oslo U. B. 215,2° p. 116
K2 Coll. 538,4°, I p. 224
K3 Add. 248,4° p. 23
K4 Nks. 4493,4° p. 24
L Thott 1529,4°, IX p. 42
M1 Add. 483,4° p. 116
M2 Coll. 516,4° p. 198
N Kall 395,4° p. 137
O1 Thott 1528,4° p. 98
O2 Berg. Mu. 84,8° p. 73
O3 Thott 1975,4° p. 106
P Thott 1523,4° p. 670
R Nid. 549,8° p. 111
S1 Nks. 868g,4°, II p. 53
S2 Berg. Mu. 397,4° p. 143
S3 Oslo U. B. 295,4° p. 176
S4 Stockh. Vn 88 p. 58v
T1 Nks. 1670,4° p. 61
T2 Add. 247c,4° p. 209r
U Nid. 69,8° p. 380
V Ulld. 526,4° p. 90

302. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 139v. - Overskrift: Til Printz Friderich] E4F I1-2N O3P Ad Principem Fridericum E1-3 Til Hans Kongl. Høyhed Printz (Cron-Prindss S1) Friderich K1-2L S Til Arve Printzen Printz Friderich H3 Til Printzen H2O1U Til Cron-Printzen Printz Friderich D2 Magister Jacob Worms (÷ R) Supplication til Hans Kongl. Høyhed Printz Friderich J K3-4R Suppliqve (Supplication O2T V) til Printz Friderich D1I3M O2T V Suppliqve til Prindsen D3 Jacob Worms Suppliqve til Prins Friderich H1 Jacob Worms Supplication til Cron Pr: Friderich G1 J. Worms Suppliqve til Kronprindsen som siden var Frid. 4deG2 Hæ Fuere Wormii ad Regem literæ Supplices Seqvuntur ad Principem A2B C H4 Wormii Literæ Supplices ad Principem Fridericum A1 - Digtet : 1 Kongens] Konge M Hierte] ÷ M N V og] Og Indtil M N V og Landsens] o Hiertens P Landsens] Hiertens T * 2 Beed .. gunst] Bed Kongen af den Gunst M den] de A2N P T V hand J-M O1S 3 igien til] til min R Huus] Børn B C E G2V 4 schal] vil J K L P T megtig] Riige P Milde T Arm] Haand C E J N O3P-T bevare dig fra fald] A-E dig fri fra Stød og fald F-J Dig frie fra feil og fald K-R frie dig fra feil og fald S T dig fri fra fiend og fald U dig fri fra fiendens fald V 5 Lad] Leg T Læs B-O R S U V 6 Kongens hand] kongen hand C H2L-N U V kongen tør R S sit] A2-H2H2-U sin A1H3 vil bøye] B D G-O U V skal bøye E nedbøye A C F P R S T 7 sige .. igien] siger: hør, igien reiss Hiem J K igien] ÷ P Worm] Orm I 8 Bed .. Storm] ÷ B imod ald modgangs] mod Modgangs Blæst og G 9 Kong] Printz C Kong .. Fierde] Gud luche sielf sit Gierde V 10 vorde skal] dette er R S1-2 det er at S3-4 Sit] til U og M det L et S Mit .. Gierde] Omkring dig Naadigst Prints, Prindtz Friderich den fierde V 11 sette] A2-V holde A1 Omkring .. Friderich] Og ævigsigne vel V