Worm, Jacob 36. Til Gyldenløve

36. Til Gyldenløve

Signaturfortegnelse:

A1 Oslo U. B. 215,2° p. 118
A2 Gks. 2404,4° p. 57
A3 Add. 248,4° p. 23
A4 Nks. 4493,4° p. 24
B Nord. 1170 p. 92
C Lejlighedsdigtning p. 239v
D1 Nks. 355,2°, III p. 121
D2 Add. 113,8° p. 128
E Berg. Mu. 84,8° p. 76
F1 Add. 167,2° p. 853
F2 Oslo 624,4° p. 136
G1 Gks. 2403,4° p. 304
G2 Add. 160,2° p. 183
G3 Add. 484,4° p. 308
G4 Oslo U. B. 260,4° p. 242
H Nks. 405,2° p. 515
I1 Oslo U. B. 611,4° p. 435
I2 Nks. 999,8° p. 192
I3 Nks. 829,4° p. 85r
I4 Århus 331,4° p. 229
I5 Hertel, II p. 624
I6 Ulld. 528,4° p. 146
J Ulld. 447,4° p. 387
K Coll 538,4°, I p. 227
L Thott 1975,4° p. 107
M1 Add. 247c,4° p. 205r
M2 Nks. 1670,2° p. 66
N1 Nks. 819b,4° p. 311
N2 Thott 1527,4° p. 181
N3 Nks. 818b,4° p. 165
O1 Nks. 868g,4°, II p. 59
O2 Berg. Mu. 397,4° p. 181
O3 Oslo U. B. 295,4° p. 183
O4 Stockh. Vn 88 p. 60v
P Thott 1529,4°, IX p. 44
R Thott 1528,4° p. 29
S Nid. 549,8° p. 112
T1 Thott 742,2° p. 139v
T2 Nid. 308,4° p. 11v
U1 Add. 249,4° p. 140
U2 Kall 395,4° p. 118
V1 Add. 483,4° p. 127
V2 Coll. 516,4° p. 227

303. Tekstgrundlag: Oslo U. B. 215,2°, p. 118. - Overskrift: Til Gyldenløve] B D2I1-4,6R Hans Høy Excellence Gyldenløve A1K U2 Dend Første Supplication till Hans Høye Excellentz Gyldenløv T Mag. Jacobs (Jacobi A3-4) Supplication Til Hans Høye Excellence Gyldenløve A2-4 Mag. Jacob Worms Supplication til Hands Høy Excellence Gyldenlew, efter at Hand, 513 udenlands fra, var hiemkommen M Supplication (÷ U1) Til Hans Høye Excellence Gyldenløve S U1 Supplication (Suppliqve F2H V) til Gyldenløv E F2H L P V J. Worms Suppliqve til Gyldenløve N Een Ditto (anden O4) Til Hans Excellence Hr. Gylden-Løve O2-4 Ditto (Et andet D1) til Gyldenløv D1G4 Ad Uldaricum Fridericum Gyldenlev G1-3 Bønskrift til Gyldenløve I5 Til samme Herre O1 Supplication C. - Digtet: 5-8] ÷ I6 5 Velkommen] Nu kommer B 6-9] ÷ F2 7 Huldtro] fuldtro R du Dyders] Du lig hans P 8 Aand] Siæl B 10 maa] lad L 12 til] i O2-4 mig] sig F G1 M R 13 toe] troe M jo N O Riime-Suck] Bønne-bref L Sucke riim D E tilsendet] hensendet I 14 saa Naadig] og naade F 16 Sted] Stand A2-4O S Stavn] havn I M218 Snerre] sterke G suarig E Snare B C D2F2I1-3,6K M N P R T U Garn] gang P mig .. har] og Jern ieg er G saasom har] Haver Hart V 19-28] ÷ P 19 og 20 ombyttet I1-520 hun] hand E gîr .. sit] giver nock et O sit] til A3-421-24] ÷ R S T 22 Her] Der F L O P 24 skal] hen P Sorgens] Sengens C * 28 sicker] vislig O2-4 naadig N ÷ O1 29 ad] om I 30 At .. ey] Hvi har ej lychen dig F At] Og N Mens L hun] dend F2G O

304. 31 og 32 ombyttet C 31 Far'] ferd A3B C G-I O2-4P synd F feil E 32 af] fra I Hald] pald A2-4C L M N T pol R sal E kald J 34 Endog] Endskiønt O2-4 saasom exploderit] Saadan Exponeret V 36 saa] ÷ A3-4 sig] mig T og] ÷ J min] og min J 38 Riime-straffe-skrift] A2-4-E F2-J L-T ringe straffeskrifft F1 ringe Straffe-Brev A1K U V Døden] dyden B-E H-J L M1N O1S T 41-72] ÷ N 41 hielp2] mig H 42 Raad .. gode] du nu gode G kloge] gode O S klaret M * 44-47] ÷ F2O S T U V 44 og 48 ombyttet D 45 har] var G H 45-48] ÷ I M246 Formørckels'] Formørket G H 47 her nu] nu og G H 48 og Roes] Deri At V 49-52] ÷ G4 K L M U V 51 tal2] dog F hos .. Bord] til kongen beed G1-355 Hustrue] Kone D 56 Klage-Graad] klag', af raab H Graad] raab G H 57-68] ÷ I657 trengsel] Længsel A2-4E G L M O R S T 61 og 62 ombyttet T 62 Lufft] Liv A2-4O nat S

305. 63 lover] loved E F2I1-5M O2-4P R vil] vild M 65 erstattet af 66, der erstattes således: Hielp i min store Nød, forskaf mig Kongens Naade J 67 Huus og kald] kald og huus B-V