Worm, Jacob . - [1968]

37. Graad og Glæde

Signaturfortegnelse:

A1 Nks. 405,2° p. 533
A2 Add. 249,4° p. 345
B Gks. 2404,4° p. 314
C1 Oslo U. B. 215,2° p. 155
C2 Ulld. 447,4° p. 361
D Nord. 1170 p. 85
E Nid. 309,4° p. 49
F RiA. (I) p. 98
G1 Nks. 355,2°, III p. 118
G2 Add. 113,8° p. 171
H1 Oslo U. B. 611,4° p. 424
H2 Nks. 999,8° p. 178
H3 Nks. 829,4° p. 78v
H4 Århus 331,4° p. 210
H5 Hertel, II p. 605
H6 Ulld. 528,4° p. 145

306. Tekstgrundlag: Nks. 405,2°, p. 533. - Overskrift: Graad .. Underdanighed] B C F H1-5 Graad og Glæde, offereret min Allernaadigste Arve-Konge, udj dybeste Underdanighed, dj. 9. Febr., A° 1681 G Supplication offereret Min allernaadigste Arve Konge Udi Dybeste Underdanighed dj. 9de Febr. 1681 H6 Graad og glæde offererit Min allernaadigste Arve Konge udj Dybeste Underdanighed D Jacob Worms (÷ E) Graad og Glæde offereret Hands Kongel. Majestet dj. 9. (5. E) Febr. Anno (÷ E) 1681 A E - Digtet: 1-40] ÷ H63 Fridrichs] B-H5 Friderichs A12 Selv] Paa B-H514 freidig] frydig GH1-5 Fridig E *16 Liusens] Lyckens E18 Kund] kand H1-5 ikke] intet F21-132] ÷ F 22 ved] en B blev daanet] henddaanet B28 gaae] staae D

307. 30 Naades] B-E G-H5 Naadigst A34 ned vil] B-E G-H5 vilde A35 Taarer] Aarer G Taare B C H1-536 vogte] vogtede G38 Mand] Stand B-D39 borger-Flok] Borgerskab G * 43 er2] saa B F47 Dend] De B C F H49-132] ÷G2 49-76] ÷ H650 maae] vel B58 dend] dem C-E G1

308. 61 stedse] altid B62 aldrig2] fra dig D63 Fiende] Kongis B64 der] det C G165 Æblet] landet E66 og] B-E G1H1-5 af A70 saa] staae G1 74 maa] bort C Skum] Skam B C D G1 henraande] henrønder C slaaes synder H1-577 os] mig D78 Dit2] det C Os] mig D86 til] paa G1 uden fore] nedenfore B C2D E G1H1-3,687 hun2] og H89-132] ÷ E90 Nu Hun] Hun nu C

309. 95 Vredes] C1D G1H1-5 Vredens B C2H6 Vrede A97-100] ÷ H699 Leske] ægte H1-5100 Børn] Barn C1H1-5102 paa] jo H4-5 jo] heel H4-5103 Øye] øre H Hierte] Suk og H4-5104 Os] og H105 slet] selv H106 aldrig2] saa os D110 Dig] sig G1 Kiæde] kiæder H113-116] ÷ H6114 Blomster] Naade D bære] bære gode G1 og .. fleere] og Det med Frugter ziire H4-5115 min] B C D G1H1-5 en A117 Børn] Barn C1H118 for] til B C D G1H121-124] ÷ H6121 Dend] Din H4-5122 da] du B Os] mig H1-5

310 125 end] slet B C D G1 vel H