Worm, Jacob . - [1968]

38. Dend Dyrebareste Diamant

Signaturfortegnelse:

A Add. 167,2° p. 200
B1 Oslo U. B. 215,2° p. 109
B2 Kall 395,4° p. 198
B3 Ulld. 447,4° p. 376
B4 Gks. 2404,4° p. 87
C1 Add. 248,4° p. 432
C2 Nks. 4493,4° p. 71
D Add. 249,4° p. 293
E Thott 1529,4°, IX p. 56
F1 Thott 1523,4° p. 660
F2 Thott 1528,4° p. 92
F3 Nid. 309,4° p. 328
G1 Gks. 2403,4° p. 215
G2 Add. 160,2° p. 170
G3 Add. 484,4° p. 291
H1 Nks. 405,2° p. 390
H2 Add. 247c,4° p. 134v

311.Tekstgrundlag: Add. 167,2°, p. 200. - Overskrift: 7 Konge] B-H ÷ A10-13 af .. Worm] ÷ B1F2-3anbringes efter lin. 15i B 2-3C E F1G H2 11 Kongelige] ÷ F112 Allerunderdanigste og tro] ÷ F114 Siunges som] melodie E under den Melodie G14-15 Hiertelig .. etc.] Jeg raaber fast O herre etc. eller som Hiertelig mig (ieg B4) nu længes B3-4D F3G2-3 Jeg raaber fast O Herre. Af dybeste Nød etc. eller Hierteligen mig nu lenges etc. B G1 Jeg raaber fast O Herre af Dybeste nød etc. Eller som Hiertelig ieg nu lenges efter en salig ende etc. C Jeg raaber fast o Herre etc. E F1-215 etc.] effter en salig Ende B2Efter15føjes til: Castellet dj. 12 Janv. A° 1681 E Castellet dj. 11. Februarii An. 1681 F - Digtet: 11 glædis] Naadens G Vælde] naade E F16 Det] De E F Dem G18 svigelig] visselig D25 sig] dig B Hand .. lystig] Giør ham o Herre lystig GH28 aldrig] icke G2-3

312.31 Du .. gived] O! store Gud ham give G33 Begiære] Regiere B4C D Livet] live G36 Hvad de udsagde] at de udsiger GH de] F GH du A-E38 Gud] Dig F G43 Din Naadig Haand ham] G Du naadig haand ham H Lad Herrens haand ham E Lad Herren hannem F1 Lad Herrerne ham F2-3 Lad Herrens Aand ham A-D45 Velsignet .. Fylde] Med jdel frugt ham fylde GH46 Kom .. gud] Gud kongen kom GH Gud kongen og F54 vorde] være H hannem] kongen E F G58 blive] bliv af B3-4

313.64 Syn oppaa] øye paa E F G77 naadens gylden] Gylden Naade G Kiæde] klæde E G H2 *85 Føders] Fødder F86 himmel-høye] himmel-søde E

31497 de] dend F98 Som] Der G102 din] ÷ C108 Mod] Hos G1 115 Folcket slet] Folke slegt B2,4C1F H2 Folcke slet C2 folk dem slet G516116 Du] Med G121 tæncke] tenkte D F G122 dig] mig E123 J] Dit B3 Hiert] B D G H Hierte A C E F forkræncke] forkrenckte D F G124 Edder] deris E

315.132 vredens] verdens B2F2-3G1138 need i] udj B3-4