Worm, Jacob . - [1968]

43. Til Frue Sidsel Grubbe

Signaturfortegnelse:

A1 Gks. 2404,4° p. 63
A2 Add. 248,4° p. 27
A3 Nks. 4493,4° p. 28
B Coll. 538,4°, I p. 230
C Oslo U. B. 215,2° p. 122
D Kall 395,4° p. 123
E Gks. 2408,4° p. 225
F Add. 249,4° p. 145
G1 Add. 483,4° p. 117
G2 Coll. 516,4° p. 203
H Berg. Mu. 84,8° p. 81
I1 Thott 1523,4° p. 663
I2 Thott 1528,4° p. 23
J1 Nord. 1170 p. 51
J2 Thott 1529,4°, IX p. 104
K Ulld. 447,4° p. 402
L1 Add. 113,8° p. 167
L2 Nks. 355,2°, III p. 122
M1 Nks. 405,2° p. 510
M2 Nid. 549,8° p. 115
N1 Add. 160,2° p. 196
N2 Add. 484,4° p. 323
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 252
O Nks. 868g,4°, II p. 67
P1 Berg. Mu. 397,4° p. 191
P2 Oslo U. B. 295,4° p. 193
P3 Stockh. Vn 88 p. 62v

324.Tekstgrundlag: Gks. 2404,4°, p. 63 ff. - Overskrift: Til Frue Sidsel Grubbe A-G1M N Suppliqve til Frue Sidsel (Cicilie L1) Grubbe G2J2L1 Een Suppliqve Til Frue Grubbe P1 Mag. Jacob Worms (Ejusdem L2) Suppliqve Til Frue Cicilie Grubbe L2O Ædle og Velbaarne hiertens fromme frue, Frue Zitzelle grubbe, min gunstig Patron H Edle og Velbaarne Hiertens fromme Frue (Hierte Frue K), Frue (÷ J1K) Sidzel Grubbe min gunstige Patron (Patronesse K) og megtig (megtigste J1) Beforderske (Befordrer K) I J1K. P2-3begynder med vers26og er skrevet i umiddelbar forlængelse af digtet til grevinde Moth, derfor ingen overskrift. - Digtet: 1 Høybaarne] Velbaarne B-G K N3 For .. Aand] Fra dend Betrengte, men er Dreven af Guds Aand G den] din E hielp] Siæl K L du .. Aand] ÷ I1 du .. Guds] du vist ved Herrens N O P1 du vist ud af] du du vist af A2-3-C E I2L M som du vist af J2 du nu vist af F du da vist af J1K4 mig] H-K N-P1 nu M1 du A-F M2 * 6 For .. er] Fordj du villig er M P1 For] End G mod] for E7 nedfalder] A2-P1 nedfalde A1 dig] Du K dig til] for din P1 * 8 hver .. goed] er meere end som god E Sørge] ængsted N9 at bøye] nedbøje J1M O P110 de] den K tarv] Nød C-G et mildt] Mildheds N O14 naade] Naadig I16 Nu] Men D at] da G har .. os] Os stikker G18 krafftig] kraftes J hielp og trøst] trøst og hielp H os] och H I J1 gundst bedecher] Naade deckker K20 Naadens] Verdens D Ærens H-K udvald] ære- O P123 ord og raad] Raad og Daad I raad] daad L26 Tal .. os] Har talt for os saa got N O P27 lyche] lych og J28 vaanlig] venlig C30 min] vor P32 til] af K din] A2-3-F H-K M N P den G sin A1L O

325.35 saa] som P Geislig verslig] Verdslig geistlig L Geist- og Verdslig M N O36 Og] Ach! I37 Bibel er] G H I J2K Bibel her J1 Bibelen A-F L-P39 kald og ære-] Ære Kald og A2-3I2K M2 og ære-] til ære, P ære och H40 priisse] ære E41 krafftig] hastig D G fromme] frue H J K44 af] fra M O P45 ugger] Dage K49 raabe] bede P sin] der P50 lenger] meere E51 milde Siæl] naadig mund I god] nu G53 hav] schaf H54 trofast] fromme E55 alt] at C D F J1 af P iche] Dig ey G-I M-P56 aabner .. dør] aabne vil for os sin Naades (Naade M)-Dør M O P57 Far .. vel] Far vel, far ævig vel M N O P59 ham] mig J - Underskrift: Hendes 522 Høybaarne Fromheds Underdanigste tiener og forbeder hos Gud. J. Worm. J1 Af Hendes Høybaarne Fromheds Underdanigste Tienere og troe Forbedere Jac. Worm K