Worm, Jacob . - [1968]

44. Min Allernaadigste Arfve Herres og Konges Evangeliske Paaske Tancker

Signaturfortegnelse:

A Thott 742,2° p. 138r
B Ulld. 447,4° p. 370
C1 Add. 167,2° p.864
C2 Coll. 538,4°, I p. 220
C3 Kall 395,4° p. 108
Da
D1 Oslo U.B. 611,4° p. 429
D2 Nks. 999,8° p. 184
D3 Nks. 829,4° p. 81r
Db
D4 Århus 331,4° p. 219
D5 Hertel, II p. 146
Ea
E1 Nid. 308,4° p. 45v
E2 Add. 284,4° p. 173
Eb
E3 Add. 247c,4° p. 214v
E4 Nks. 1670,2° p. 69
F Nks. 355,2°, III p. 119
G Nord. 1170 p. 99
H1 Gks. 2405,4° p. 47
H2 Add. 249,4° p. 75
H3 Oslo U. B. 260,4° p. 228
Ia
I1 Thott 1529,4°, IX p. 46
I2 Thott 1523,4° p. 688
Ib
I3 Gks. 2408,4° p. 206
Ic
I4 Add. 160,2° p. 168
I5 Add. 484,4° p. 288
J1 Gks. 2404,4° p. 119
J2 Add. 248,4° p. 86
J3 Nks. 4493,4° p. 103
J4 Oslo U. B. 215,2° p. 110
K Berg. Mu. 84,8° p. 63

326. Tekstgrundlag: Thott 742,2°, p. 138r. - Overskrift: Min .. Konges] Kong Christian den Femtes H3 ÷ D5 Arfve] ÷ H1 I3-5 Arfve .. Konges] Arve-Konges og Herres C F Herres og Konges] Konges og Herres J4 Konges og Herres, K. Christian den Femtes H1 Konges] Arve Konges I3-5 Jesu] Christi G Min .. Discipler] Endnu leverede J. Worm efterskrevne Paaske-Tancker Eb Titel mangler i I2- Digtet: 1 Sød] død C2 dend] dem Ib gaar til] giør stoer B til] i Ic 3 døden] Sorgen Ib Døde B undertraad] overtraad F4 Af] Fra Ib 5 en1] nu C1 I J K 6 ham min] B C D F G I J K hannem min H1 hannem A E H2-3 fast i] udj J need i D7 Og] At Ic at] og E Ib Af F8 kand] maa Ib skal Db Eb9 Jordiske] Jødische H3 I-K Jordiske .. er] jordisk Sathan og dend Diævel er D forgangen] fremgangen Ib for Haanden B10 fangen] bunden B 11 At] Og C12 freds] Fred 523I Kongen .. maa] Kongens minde naae Eb14 Jesu] Christi D J Agter] lader E atter F icke] ingen G H I 15 Alöe] og Aloer C16 anstod dennem] Dennem anstod Db17 Fengsle] Fengsels E3-4H2-3I3-5J4K fengsel I1 Fengslets Db fængsled Da H118 dend] din I19 er .. Alöe] min Mildhed, min Aloe F min] med C Mildhed] Mildheds C3Da E1,3,420 forkrammet] forklemte H1-2 beklemte H3 * 22 paa] for I-K min] om E23 Jeg .. steen] Jeg tage vil den steen Eb forkrammet] forklemte H I J1-3K bedrøved Eb * 24 fengsel] Sorgen I25 høire] hiørne K26 Bær] Bar F Lod] lar J1-327 Nyss] vist G * Seyer] Store Db28 dødens] E3-4F-H Helveds E2I-K Fredsens A-D E1 fengsel] DE2-4H fengsle A-C E1F G I-K slet] Slot I-K Steen F Christum] Jesum D *

327.29 Danner Kongen] Danmarcks Konge G Kongen] konge B C Da E2F-H I1K konning J naadens] Naades J2-430 flyend] flyvend H Ib fluend IaJ2-3K flued B G fulde C truet D Lod] løb C D F lob G post H3I2-5J K fart I1 Bud E2H2 gengel] hengel H *32 ej skal saa] skal ikke E schall dog ey I1,3J K * ej nu skal B C1-2D F nu ey skal C3G * 33 dend] dig Ib34 rock] kiol Ic Roes J1-3 bær] bar B Ia J35 og] oss D I2-5 J K37 Frihed, Klæder] Klæder, Frihed H Klæder] ære C * dend] dig Ib38 dend] dig Ib38 Levi] Client E Veli Da Levi Søn] ængsted Siæl K til] paa Eb39 leeder] lider J med] D1-4E2G I1,3-5J K ved A-C D5E1,3-4 F I240 Og] At K med] ved B-G I2-5J K 41 hører] hørde E er Englens] en Engels E42 atter Lever] effterlever D44 skam] Kug'l H45 saa] da G46 Og] Om B-H I4-5J K Mod I148 stød] Skud Ib skal .. sting] stød, ey nogen ulychs (Modgangs Eb) sting E