Worm, Jacob . - [1968]

Apologia

Signaturfortegnelse:

A1 Rostg. 237,4° p. 105r
A2 Nid. 69,8° p. 338
A3 K. Brahe D II, 239 p. 7
B Berg. Mu. 84,8° p. 76
C1 Oslo U. B. 624,4° p. 127
C2 Coll. 538,4°, I p. 235
C3 Add. 167,2° p. 865
C4 Add. 249,4° p. 220
D Ulld. 447,4° p. 270
E1 Oslo U. B. 215,2° p. 125
E2 Gks. 2404,4° p. 226
E3 Add. 248,4° p. 41
E4 Kall 395,4° p. 202
F Thott 1975,4° p. 112
G Nks. 819c,4° p. 31
H Nks. 2817,4° p. 135
I Nid. 309,4° p. 52
J Nord. 1170,4° p. 101
K Thott 1528,4° p. 247
L1 RiA., (I) p. 49
L2 Hertel, II p. 433
M1 Berg. Mu. 397,4° p. 168
M2 Oslo U. B. 295,4° p. 171
M3 Stockh. Vn 88 p. 57v
N1 Add. 160,2° p. 162
N2 Add. 484,4° p. 281
N3 Oslo U. B. 260,4° p. 267
O Gks. 2403,4° p. 251
P Nks. 405,2° p. 260
R Nks. 355,2°, III p. 117
S1 Nid. 308 4° p. 49r
S2 Nks. 1670 2° p. 65
S3 Add. 247c,4° p. 212
T Thott 1529,4°, IX p. 43
U Coll. 536,4° p. 116
V1 Ulld. 526,4° p. 63
V2 RiA., (I) p. 76

328. Tekstgrundlag: Rostg. 237,4°, p. 105r. - Overskrift: Apologia A1-2 B-D F-G S2-3T-V Apologia contra Episc. D. Thom. Kingo S1 Apologie Contr. Kingo I En anden mod Biskop Th. Kingo R Wormii ad Kingo M N1-2 Jacob Worms Svar C4 P 2. Taler Han i sit eget Navn saaledes N3 Doctor Kingos Apologia Contra Mag. Jacob (J. E2 ÷ E4) Worm E2-4 Doctoris Kingo Apologia contra Mag. Jacobi Wormii E1 Biscop Tommas Kingos svar, Apollogie H Apologia. Kingos Replique L1 Th. Kingos Replique herover dette foregaaende L2 Apologie imod en Selfviis og knipsindet Zerujaner keyser Segismundo, som engang af en Hof eller klerche hund blef ørebit til betenchning fremstillet J Ingen overskrift, men skrevet ud i ét med Hør flabmund A3K O - Digtet: 1 ej] A-D E1-3 F-L ej] selv E4M-S en T U dend V sig] dig B G S3 ieg U2 smigre] hyckle- L * i .. ikke] ei udi Pølen O3 smigger-hykle] Hykle-Riim og M N smigger-] smigrend G * 4 skamlig] haanlig C D J N R U Verden] hver Mand L M og Verden stum] som du var Stum K stum] Dum V5 hvor] det B6 sandheds] A2B-F H-S V sandhed A1,3G T U dristig] driftig R reene O P Herren] kongen M N

329.7 Og] Men N O At M du dog] A2-3-CE G-M N3O R-V dog du A1F N1-2P dog] ÷ D8 Og] Ja C2-4 Om I Da L ej] nu I9 du1 .. døe] du skalt dog vist døe O du skal vist nok døe I du1] hvad J du skal dog] Som dog skal L retferdighed og] den Værdighed og C2-410 felde] helde E3-4 11 og12 ombyttet K11 Guds] Dit S bukkes] bucke U12 skal] kand I J var] blev C1-3N O * din] en M S * 13 end1] een A3 E4F H K L M2-3N1-2O U som S14-24] ÷ R14 dog] dig K Hykle] traasig L *15 spog] skrog J spøg I O S2 Spag E2-4 Pog F *16 slaer] A2-3-E G H J L-T V1 staaer I S1 slog F K V2 har A1 hierte] A2-3B D E F H-J L-R S2-3T V hiert og C1-3G K S1 Galde N1-2 hierte og A1 hierte, tunge] Mund og hierte C417 død] ej M18 Gud] hand O madike] ned i grund S skal] vil C1-219 mennisk] usle T * da] dog IK S V2 * 20 da] vel J21 Dog] Du H Da F hoved dit] Hovedet E3-4K-N P23 tør] kand M N skal J K * 24 Gud, ja god] god, ja Gud J ja] dog C3-4 og C2 saa M N P* ja god] endnu B god] Gud T Thi .. god] Thi gud hand er dog god C1 naar] men F blir] er C D J M N P R naar .. Simei] imod dig Simei G