Worm, Jacob . - [1968]

47. Kongelig Mayts Fødsels-Dags Tanke-Riim

Signaturfortegnelse:

A1 Nks. 405,2° p. 386
A2 Add. 247c,4° p. 133r
B Gks. 2403,4° p. 283
C1 Add. 160,2° p. 533
C2 Add. 484,4° p. 283
C3 Oslo U. B. 260,4° p. 104
D Nks. 355,2°, III p. 119
E1 Oslo U. B. 611,4° p. 419
E2 Nks. 999,8° p. 171
E3 Nks. 829,4° p. 75r
E4 Ulld. 528,4° p. 157
E5 Århus 331,4° p. 200
E6 Hertel, II p. 560
F Thott 1528,4° p. 116
G1 Add. 483,4° p. 120
G2 Coll. 516,4° p. 209
H Gks. 2408,4° p. 219
I1 Kall 395,4° p. 104
I2 Add. 249,4° p. 129
J Coll. 538,4°, I p. 216
K Add. 167,2° p. 533
L Thott 1523,4° p. 508
M Berg. Mu. 84,8° p. 65
N Oslo U. B. 215,2° p. 105
O1 Gks. 2404,4° p. 82
O2 Ulld. 447,4° p. 351
P1 Add. 248,4° p. 42
P2 Nks. 4493,4° p. 65

528

332.Tekstgrundlag: Nks. 405,2°, p. 386. - Overskrift: Kongelig Mayts Fødsels-Dags Tanke-Riim A-D E1-3,5F H-L N-P Kongl. Maytts. Fødsels dags Tanchering M Tanke Riim til hans Majest. Christ. 5tes Fødsels Dag E6 Jacob Worms Tancherim paa Kongl. Mayt. Fødselsdag E4 Supplique til Kongen paa hands Fødselsdag Efter Jacob Worms Dom blev formildet, Saa Hand Skulde Gaae til Tranquebar i Ostindien udi Landflygtighed G - Digtet: 1-56] ÷ E42 bevogted] bevaret M mig og min] Min (mig H) og vor G-J L3 Riges] B-D F-H I2M-O Rigers A E1-3,5-6I1 J-L P5 glandset] glandser B C D L glandse O P1 glandtz P2 glands da G-J klares M glandset op dend] glantz op denne E1-3,5-6F dend] denne D E1-3,5-6 F6 Om] Paa D8 du] Gud C10 anretter] opretter C G H I16 mørke] Tycke G-I N17 saae] seer D E1-3,5-618 Dug] at C G H N O du E1-3,5-6 IM P lodst L needdryppe] needdrypper D E1-3,5-6M * Guds] Din E5-6 20 nu bliv] bliv nu C D bliv du E1-3,5-6 nu] Du G21 udaf] er af E1-3,5-6 24 got] dyd F25 dend] din B-J L N-P du M mine] dine H-P Lender] lemmer E1-3F29 Du] Dend D30 Giæve] gave D E1-3,5-6F O2P gode GL * deraf] derved G

333.31 vær] B C F-H I2 J-P var A D E * Gud] Selv CH en] selv G32 andvendt] omvendt F* 33 var] vær G1H L-P34 var] vær H L-P36 Og .. oppaa] Ja du og Admiral var paa det E1-3,5-6 det] dend P37 Hafde] holdte D G38 og derfor] derfor nu O nu af mig B och igien M * du og derfor] du af min Mund D E1-3,5-6 Thi .. sanke] Taksigelse og Lov Du skal derfor indsanke C Taksigelse Du skal for Frugterne Jndsanke G Tacksigelse du skal, med frugterne opsancke H I J Thi skal du og til frugt tacksigelse opsancke L *39 Ring] mig J K O P udj] og ey i K Senacharibis] Senacherib Hans CG-I * 42 med .. dvæler] afriver ved Dueller D Lister dvæler] List bestieler C E5-6 List Bortstiæller G list Dueler E1-3 M dvæler] qvæler O2 dreller J45-48 ombyttet med49-52 D45 er] og E1-3,5-6 Hænder] Haand er E5-6 fæsted] hvesset D E1-3,5-646 ei lemlæsted] ikke giested C H I2 ikke qvæsted G icke presset D E1-3,5-6F I1J L-P47 Rettes] Rettens D E1-3,5-6 * 48 Gavn] Roes D E1-3,5-6 Priis CF H-L N-P Guds] Din E5-649 giemme] giemmer D E1-3,5-6G H I1 J L M N O P2 drage] D E1-3,5-6G H M O250 Som] Naar D E1-3,5-6 hans] B C E5-6 F G Guds A D E1-3H-P klage] A2B C F I-N O1P Klager D E1-3,5-6 G H O2 Plage A152 Nedsable] Omsable D E1-3,5-6 * 53 kaarset] J L Korse(t)s A-I K M-P mig] som B C54 mit] med D E5-6G regiere] skal Lære C1-2 skal bære C358 selv] min B trengsel] B C D F G M lengsel A E H-L N-P59 Fengsels] længsels I

334. 65-68 ÷ E466 dend .. Synd] Arve Syndens Skyld C70 og paa] oppaa D E1-3,5-6F M nu paa B72 Strand] sand D E74 Cap] Cap de C F G H I1 N O75 Jndiens] Med(i)ens C G H I1 J L N-P hedensk I252978 Da] Den D E Da .. min] Mig Dronning Moder min G Min Dronning-Moder jo C Da .. i førte] Har Dronning Moder min ladt iført B81-88] ÷ E486 Angest] ængsted C D E G87 dend] det H91 Sorgens] Sorge B Sorgen F L O1P2 Sørgen J sorrig D E92 bæver] bævrer A2B C1-2D-O1P og] ÷ K Espe] Eske P94 vil] vil nu G-J95 Page] papa F Mellem96og97indskudt: Worms Suppliqve til Kongen P1

335.98 Oppaa] A2-C F G1 H-P Og paa A1 D E Jeg] mig E101 at] og D E