Worm, Jacob . - [1968]

49. Til Kongen

Signaturfortegnelse:

A Rostg. 259,4° p. 25
B1 Thott 1528,4° p. 40
B2 Nid. 309,4° p. 321
C Coll. 536,4° p. 111
D1 Oslo U. B. 611,4° p. 422
D2 Nks. 999,8° P. 176
D3 Nks. 829,4° p. 77r
D4 Ulld. 528,4° p. 158
D5 Århus 331,4° p. 207
D6 Hertel, II p. 600
E1 Thott 1523,4° p. 506
E2 Add. 247c,4° p. 128r
E3 Nks. 405,2° p. 284
E4 Add. 167,2° p. 535
F1 Add. 248,4° p. 37
F2 Nks. 4493,4° p. 54
F3 Gks. 2404,4° p. 247
F4 Ulld. 447,4° p. 347
G Add. 249,4° p. 171
H Oslo U. B. 215,2° p. 108
I Oslo U. B. 260,4° p. 248
J Kall 395,4° p. 140
K Coll. 538,4°, I p. 215
L Nks. 355,2°, II p. 196
M Ulld. 526,4° p. 93

337.Tekstgrundlag: Rostg. 259,4°, p. 25. - Overskrift: Til Kongen D1-3K Kongens Valet til Holsten G H J Til Kongen om ej at skillis fra sin Hustrue E1 Supplication til Kongen M Jacob Worms Suppliqve til Kong C 5teE2 Supplication til hans Kongl. MttA B Suppliqve til Hands Kongl. Mayestet F4 Supplication til Kong Christian 5teE4 Til Kong Christian den femte E3 Til Hans Kongelige Majestet Christian den 5teD6 Til hans Kongl. Mayt. D4-5 Til kongl. mayttC Ejusd. Nok til Kongen L Tredie Suppliqve til Kongen, Da Han skulle gaae til Ostindien IOverskrift mangler i F1-3. - Digtet: 2 angistgivne] angergivne E3-4 risis] Riisets I J snerte] smerte C D3E2-3IJ3 ansigts Sool] Naadestoel F3-44 Naadestool] Ansigts Soel F3-46 min Siælis] mit Hiertes I8 Gud .. skrig] anraaber Gud med Skrig L paa] an D4-612 Naadens] Nordens C D2-6E-M Verdens D113-16] ÷ D413 Kand] Lad E2-414 vand og] Vandets H-M Vandet E-G Stene-hald] Kampe-Steen L høyen Hald I Hald] E-I K held J haard D1-3,5-6M fald A-C18 Aand] E F H J-M Haand G I hielp A-D20 Høør .. bitterlig] Hør, Hør hun skriger til sin konge bitterlig C E-M Hør hun nu skriger til sin Konge bitterlig D21 kand] kund H23 Udbredde] Udbreede(r) D F4 J K24 snæris] qvæles I nu] ind L28 Min .. glad] Min Turteldue da for Sorg ey bliver Glad I Mit Huus da aldrig kand for Sorrig vorde glad L Min Hustrue, dotter da for Sorg ey Vorder glad M30 alt effter] og alt er K32 det] ÷ D

338.33 fâr] gaar D35 Om .. nat] Om ieg saa sige skal min Hustrue gode Nat G H Om mig saa sige skal, min hustrue Gode Natt J Om jeg saa sige skal min Hustru en God Nat L39 nu] ÷ D pines] Pine J Piin og D5-643 vredens] vreden M Verdens B D1-4F4G J L44 skum] skiøn M mit] sit C48 op] fort B-K M spitze] Spidtz og G-J49 dog] da B50] ÷ C51-54] ÷ D451 kand] den F4G L giøre] giør D2F2-4GL mig meer] meere E meer] meere F * 53-56] ÷ I53 landet] Vandet L54 slet] skal C