Worm, Jacob 54. Trøst-valet till Sin Hoybedrøfued Hustru

54. Trøst-valet till Sin Hoybedrøfued Hustru

Signaturfortegnelse:

A1 Thott 744,2° p. 146r
A2 Nid. 69,8° p. 344
B Nks. 405,2° p. 163
C Coll. 538,4°, I p. 238
D Gks. 2404,4° p. 342
E Ulld. 447,4° p. 427
F1 Thott 1528,4° p. 212
F2 Nid. 309,4° p. 347
G Thott 1523,4° p. 521
H Oslo U. B 215,2°. p. 137
I Add. 249,4° p. 150
J Kall 395,4° p. 131
K1 Add. 483,4° p. 131
K2 Coll. 516,4° p. 239
L1 Add. 160,2° p. 203
L2 Add. 484,4° p. 322
L3 Oslo U. B. 260,4° p. 258
L4 Nks. 868g,4°, II p. 72
L5 Gks. 2408,4° p. 230
M1 Berg. Mu. 397,4° p. 201
M2 Oslo U. B. 295,4° p. 200
M3 Stockh. Vn 88 p. 64v

352. Tekstgrundlag: Thott 744,2°, p. 146r. - Overskrift: 1 Trøst-] Wormii Trøst A2 Worms Trøste H J-M Jacob Worms Trøste I Mag. Jac. (J. F2G) Worms Trøste F G L4 Ejusdem Trøst A1 till] med A2-E G-K L1,2,43 ved] mod A2 C-J L1-2,4-5M imod L3 under F Hittland] Hettland B-K1L M Holland K2A. - Digtet: 2 føler] finder L M 3 Abild] B-M Abel A Du] og C-M 8 nu] mig C-F 9 Siæles] Soles F 10 ach] al B-M med] mod M 11 udflytt] udslukt A2F K L4 udslykt B-E G-J L1-3,5M 12 forknytt] forrykt L fortrykt I forkryst M for knukt F1 forknugt A213 God] min K ÷ J 15 har] skal H-M lagd sin] legge H-M 16 slet] plat I 20 Dig] nu C-M saa B 26 bund'] Grund K oprycket] A2-M ud/oprycket A127 Medgangs] Modgangs B I M

353. 34 icke .. lenger] vil for os nu icke lenger C-M 35 sig] om M 36 Det2 .. visselig] kom Søde Jesu, kom! M * 37 min] du G 39 Glæde] Siæle I 44 et] nu L M minde] Tanke K Sindet M Hierte L1-2,4-5 Hiertet L347 Odd] Øe I Søe J 49 forskrammet] forkrammet A2-M 50 paa .. hart] saa hart paa os F G paa .. rammet] saa Jlde os har skrammed K 51 dit] A2-I K L det A1J M Dyde] Dybe G I J Dyre K 52 Hiertets skiulte] skiulte Hiertens B 57 blaae] blaar H Vand B 59 Men] Midt L M 60 ah!] ald M 61 hoylig] høyt at L M 62 For .. gaae] At gaae for Dig 64 kund] vild C-H K L1-2,4-5M1-2 vil I J L3M3 537 354. 65 friste] frelse J 68 mister] misted L M 70 J] sig B-E G-J L5 Den K saa F 71 Moodgangs] Medgangs L1-372 niude] unde E 74 Guld] Soel I-K 74 nu] dog C-L 76 Dyde] dybe J 79 Vær1] Vor I-K Enckers] Enckes I-K Vær2] og D E * 80 imod] B-M i Nød A 82 driffver] følger K 83 Græmmes1 .. ey] gremmer Eder ej F till] thi G 87 et] er F 88 Hand2] og B 94 Sucke] Suk og B hierte C-M 96 Dermed] Derved D Du veed E 97 ieg1-2] A2-M ey .. ey A1

355. 99 frem] hen F-K 100 vil os samle] samle os F K hiem] igien C F-K