Worm, Jacob . - [1968]

55. Til Hands Kones Moder

Signaturfortegnelse:

A Thott 744,2° p. 147r
B Nks. 405,2° p. 171
C Ulld. 447,4° p. 434
D Coll. 538,4°, I p. 241
E Gks. 2404,4° p. 351
F Thott 1523,4° p. 520
G1 Nid. 309,4° p. 345
G2 Thott 1528,4° p. 209
H Oslo U. B. 215,2° p. 139
I Gks. 2408,4° p. 234
J Add. 249,4° p. 155
K Kall 395,4° p. 135
L1 Add. 160,2° p. 206
L2 Add. 484,4° p. 336
L3 Oslo U. B. 260,4° p. 263
L4 Nks. 868g,4°, II p. 55
L5 Berg. Mu. 397,4° p. 208
L6 Oslo U. B. 295,4° p. 207
L7 Stockh. Vn 88 p. 66r

Tekstgrundlag: Thott 744,2°, p. 147r. - Overskrift: Til Hands Kones Moder B Mag. J. WORM till Hanss Kones eller Hustru Moder A Mag. (M. G2) J. Worm til hans kones Moder F G2 Jacob Worms Afskeds Vers Til Hands Kones Moder C J. Worm Vers til Hans Kones Moder! G1 Jacob Worms Vers. Til Hans Kones Moders skrevet paa Skibet under Hetland den 10. Maji 1681 J Mag. Jacob Worms Missive fra Hetland Til Sin Kones Moder E Trøste-Valet Til Hans Kones Moder skrevet paa Skibet mider Hetland dj 10. Maj 1681 L3 Mag. Jacob Worms Trøste-Valet til Hans Kones Moder Skrevet paa Skibet under Hetland dj. 10. Maj 1681. L4 Til Hans (sin H) Kones Moder Skrevet (Skrevet] ÷ L5-7) paa (fra L5-7) under Hetland dj. 10 May 1681 D H I K L1-2,5-7 - Digtet: 2 Dyders] Fromheds L Søde] soele K4 Skud] slud J6 dybe] B-K henge L dyde A at] B-L og A8 Braad] Brud B C D bud > brud E * 9 og] 538 har E J L1-412 troe] troer B H J L1-4 paa .. agt] skal giffve paa os (dig B C) agt B-L13 Naades Himle] aabne Side L14 Sin .. vrimle] Og viis Taalmodighed i det vi nu maa Liide L15og16 ombyttet L15 Sønlig] lønlig I16 Dig .. imod] har mod dig giort C17 Æres] Naadis B *18 mødes] møde B G L19 dog] nu CE H-L ey D slet G20 om2] ej F et] tre G24 Sorg] Graad B L6-725 skall] kand L26 Dog] Skiønt L Jndie Sool] Jndiens Sool B Jndiens Søe C-G Jndien H-L29 Dannet] Damers J

357.31 giemme] hemme G gierne K skall] vill L32 skall] kand L35 for] B-L paa A36 Hierte] skiulte C-L39 min Afften-] mit, Morgen K42 Din] min K Hend' omfatter] hende fatter B G I L omfatter] anfatter C.

Underskrift (jfr. overskrift): under] C E F G uden A Søn] Søn J.W. A Søn J. Worm C E F G - Paa Skibet ved Hetland dj. 11. May Anno 1681 B Af min bedrøvede Moders Sorrigfulde Søn J. Worm D H I J K L1-2 Ønskes af min Højbedrøvede Moders Sorrigfulde Søn Jacob Worm L4 Af (÷ L7) min Høybedrøvede Moders Sorrigfulde Søn Jacob Worm L5-7