Worm, Jacob . - [1968]

59. Sommer-Psalme

Signaturfortegnelse:

A1 Add. 249,4° p. 267
A2 Oslo U. B. 215,2° p. 132
A3 Nks. 4493,4° p. 69
B Thott 1528,4° p. 270
C Kall 395,4° p. 197

368.Tekstgrundlag: Add. 249,4°, p. 267. - Overskrift indsat af Udg. Een Psalme A1 Mag. J. Worms Sommer Psalme - Om somme Aarsens Fæster og Dyder B Overskrift mangler i A2-3og C. - Digtet: 14 tækkes] takke B32 Jesus] Udg. Jesu A-C54 gamle] A2-3 gamle og A1B C

369.63 opfoer] foor op B op offrer C64 bereede] begræde C81 Værdig] hellig C