Worm, Jacob . - [1968]

64. Til Griffenfeld

390. Tekstgrundlag: Originalen i Griffenfelds papirer, pk. 18, Langebeks afskrifter, RiA.