Worm, Jacob . - [1968]

66. Ammernes Compas og Contrafait

Signaturfortegnelse:

A Oslo U. B. 215,2° p. 55
B1 Nks. 405,2° p. 254
B2 Add. 247c,4° p. 107v
B3 Add. 167,2° p. 522
C1 Gks. 2404,4° p. 237
C2 Nks. 4493 4° p. 45
C3 Add. 248 4° p. 428
D1 Thott 742,2° p. 150v
D2 Kall 408,4° p. 151
E a
E1 Gks. 2403,4° p. 155
E2 Nord. 1170 p. 1
Eb
E3 Add. 160,2° p. 110
E4 Add. 484,4° p. 197
E5 Oslo U. B. 260,4° p. 185
F1 Ulld. 526,4° p. 22
F2 Add. 249,4° p. 240
F3 Kall 395,4° p. 179
G1 Nid. 309,4° p. 334
G2 Thott 1528,4° p. 172
H Tryk, ca. 1700

413.Tekstgrundlag: Oslo U.B. 215,2°, p. 55 ff. - Overskrift: 1-5 Stue-Fischaler..Det er] ÷ E-G3 Wisiteurer] Nisser B1C D Viiser B2-3 6 Contrafait] Contrafey eller Stue Fiscalernes G8-16 Dog efter .. Styl: nov:] ÷ E510 med] D-H10-16 saa.. Styl: nov:] ÷ E1,3,4- Digtet: 12 her] nu E13 et Mønster] og Mynstrer B C H14 kull] Bleck F og med] eller GH15 her] nu D-G16 ia det] B C1,3D ÷ A E-H * Gud dennem] B2 E-G gud dem B1,3C H dennem Gud A22 Papiiret med] papir ogsaa F G Papiir Pen og H med] og D23 Et..Svogerskab] Diefvele Svogersker C H * 24 Til at afridse] At contrafeie B-E F1H 26 Lyder] dyder B C544414.3] ÷ F231 dyderig] dydige D-H32 naadig ] skienkt og F1,3G35 om i kand undvære] kand I dem undvære E H36 dem] det D2E F3G undbære] ombære C1D2E H undvære C2-341 Konstigen] Konsterig B C *51 tit holder] holder dog GH53-232] ÷ H (1 blad = 4 sider mangler) 54 pyntet] Prydit D E1-4F kun til] med ald D1E F til ald G66 være] blive D-F vorde G

415.75 ieg .. beskriver] vil ieg Jer (dem C3) .. beskrive B C1,3D E * 76 Bøddelen giver] Bødlen vil give B-E F182 forgifftige] forbandede F83 sin] en E F der G slider] bider D2E-G85 mellem] iblant Eb U-fred] vrede E86 tusende] Hundrede E tusende Satanske] tusind vel snedige B Tusind diefueliske F1 1000fold snedicke D2 tusind(e) huul (heel C3D1 Hval C1-2) snedig(e) C D1E91 Amtmænd] B-G Amtmand A Stuen] stuer B C Secke] Stedse C-G95 stort] dert B D2Ea F1 * 103 De] B-G Der A104 Paa dem] Stedse Eb

416.113 sluger] slubbrer D-G115 Potte og Pande] pande hver kiedel B C131 fra] paa D-F132 grød] D-G kiød A-C133 hun] da D de F alt G

417.156 Tie] To B C lar] mon B C F1 rende] vende B C183 Ryggen] vuggen C3D-G19-30] ÷ D2

418.196 Veck] Bort D1E-G Staden] Sognet E-G *20] ÷ F G204 snavser] fandser E21og22ombyttet E F212 af] ad D1E-G214 Snapper hun] Snappes D1E-G ey .. kieck] att.. kieck B C2-3D1E F en Gaass siger ej kiæch C1 gaasen dend siger ej kæk G223 Skiorter og Sercker] Klæder og Skiorter B G Klæder og Skiørter C236 Og siger] Siger, at G H Maven] Barnet F

419.243 skal] maa (mon) D1E-H245 fast] tit D1E F fast heller] dog bedre GH maa] skal D1E-H254 offte] ogsaa B C28og29ombyttet F G

420.291 O] Kom F G301 o] og C