Winther, Christian Poetiske Skrifter

INDHOLD

FORTÆLLINGER PAA VERS ..................... 1

Af »Digte, gamle og nye« (1832):

Sauvegarden ................................... 3

Kongens Skygge .............................. 6

Af »Nogle Digte« (1835):

Alfens Brud ................................... 10

De to Cousiner ............................... 27

Ringens Indskriv! ............................. 37

Annette ....................................... 59

Det første Møde ............................ 59

Besøget ..................................... 65

Hiemreisen .................................. 68

Tordenveiret om Natten .................... 75

Vandring til Landsbyen .................... 77

Kanefarten .................................. 79

Den sidste Aften ............................ 88

Af »Sang og Sagn« (1840):

Sangerens Lykke .............................. 90

En Novelle ................................... 95

Af »Haandtegninger«: (1840):

Kong Saul og Sangeren ........................ 122

Af »Digtninger« (1843):

Fjeldvandring ved Badet. Et Digt ............ 128

I et romersk Osterie. En Skizze .............. 148

Bægeret. En Hverdagshistorie ................ 161

Paa Herregaarden ........................... 161

Elskovstrolddom ............................ 164

380

Langsom Vandring .......................... 168

I Byen ...................................... 170

Ved Bordet ................................ 173

Nattetanker. Hendes ...................... 176

Nattetanker. Hans ........................ 177

Et Malerværksted ........................... 178

Paa Reisen .................................. 180

Paa Herregaarden .......................... 184

Af »Haandtegninger, gamle og nye « (1846):

Alfernes Pleiesøn. En Idyl .................... 186

Af »Nye Digte« (1851):

En Lykkelig .................................. 205

FORTÆLLINGER PAA PROSA .................... 220

Af Fire Noveller « (1843) :

Skriftestolen .................................. 221

Et Hjertes Gaade ............................. 229

En Aftenscene ................................ 269

Af »En Morskabsbog for Børn« (1850):

De to Peblinge ................................ 316

Af »Samlede Digtninger« (1860):

Ristestenen ................................... 325