Winther, Christian Uddrag fra Poetiske Skrifter

55 Korsene Ridderkorsene.
Nøglen til Kammerherredragten hørte en gylden Nøgle paa højre Frakke- eller Kjoleskøde. I den gamle »Reineke Fos« bliver Ræven ikke dekoreret af Kongen. Historierne herom er helt Winthers egen Opfindelse. En Tilskyndelse hertil har han muligvis faaet fra Schaldemoses »Mikkel Ræv«, idet denne i sidste Sang efter Skildringen af Kongens Naade mod Ræven tildigter følgende Linjer: