Winther, Christian Poetiske Skrifter

I Jægerhuset

237 Kongeborgen Gurre
St. Albani Fest Alban er Navn paa to bekendte Helgener (Englands første Martyr (daggert) 303 og Mainz's Skytshelgen (daggert) omtr. 400), som begge dyrkedes i Danmark. Den 21. Juni fejredes som deres fælles Helgendag.

238 Kleppert en lille, stærk og hurtig Hest.
frag rask, veludviklet af Vækst
I Skjold den hvide Ibskal Se Noten 177.
St. Hubert, han var Jægernes Skytspatron.

239 Hovedlav Hovedtøj til Hest.
Helm Ro (smlgn. at helme).

240 Unnen Middagsmad.
Skiven Bordet.

244 Gimmerlam betyder Hunlam (modsat Vædderlam). Bruges i sjællandsk Dialekt om Faarets (Gimmerens) første Lam. Winther bruger Ordet forkert, har vel ment Hunfaaret.

248 freidig lystig, fornøjelig (Tysk: freudig).