Winther, Christian Poetiske Skrifter

Uglens Hjerte

256 Boddik lille, rund Trææske med Laag.

378

258 den udsyete Søm de broderede Figurer paa Teppet. Stedet kan oplyses af Vedel Simonsens Afhandling om Folkeviserne (»Nordisk Tidsskrift«, III, 201): - »At sømme betyder sædvanlig heller ikke den almindelige Søm, eller Syening; men egentlig .... at udsye eller brodere med Billeder og Figurer; (hvad man ogsaa endnu for ikke meget lang Tid siden, forsaavidt der broderedes med hvidt paa hvidt, kaldte Hvidsøm).

261 Nattens stærke Gud Czernobog.

262 indmuret se Noten Side 141 (366).
tør kun ved behøver kun. 265 Retmaal rigtigt Maal, »Takt«. Ordet er lavet af Chr.Winther.