Winther, Christian Poetiske Skrifter

Befrielsen

267 Mandeblods Knopper Blomsterknopper af Planten Hypericum perforatum. De indeholder en rødlig Saft.

269 Tatar Kutte.

270 slug listig, snu.

271 Credo (Latin) jeg tror. Begyndelsen af Trosbekendelsen.
Patermoster (Latin) Fadervor.

273 side langt nedhængende.
svinebandt bandt hans Hænder paa Ryggen.
faae (i den ældre Betydning): give.

280 Fald Faldgruber, Fælder.