Winther, Christian Poetiske Skrifter

Et Farvel.

328 boe berede

381

329 Maard (rigtigere: Maar) Mø.
Hr. Stranges Gaard neppe Nørholm eller Ørum, hvortil Strange er knyttet i Historien. Gaarden maa tænkes at ligge paa Sjælland.

330 Stegevender Jernredskab med Hjul og Lodder, ved Hjælp af hvilket Spiddet med Stegen paa drejedes over Ilden.

331 gjordede sin Lænd egentlig: spændte et Belte om sin Lænd, overført Betydning: tog fat.

335 bede jage (egentlig: lade (Hundene) bide).
riste (eller rispe) pløje første Gang (Kaikars Ordbog).
Hofbud Opbud til Krig (smlgn.: Herrebud).
vrinske Hest Hingst.