Winther, Christian Uddrag fra Indskrivter paa min Søsters Rokkebrev

Nu Elsk'ren som en Kakkelovn
Mon sukke dybt og hvæse;
Han digter med Veemodighed
Om Herskerindens Næse.