Winther, Christian Uddrag fra Indskrivter paa min Søsters Rokkebrev

Den sidste Scene aabner sig,
Den anden Barnealder,
Som mangler Tænder, Øine, Smag;
Og derpaa Dækket falder.