Winther, Christian Uddrag fra Indskrivter paa min Søsters Rokkebrev

Maii.

»Denne Maaned er et Kys,
»Himlen kjærligt Jorden giver,
11

»Til et Pant, at den en Brud,
»Snart en frugtbar Moder bliver.«