Winther, Christian Uddrag fra Indskrivter paa min Søsters Rokkebrev

December.

Her er Aarets Punktum sat,
Bladet maae vi atter vende;
Julen er et Udraabstegn,
En Rosin i Pølsens Ende.