Winther, Christian Uddrag fra Indskrivter paa min Søsters Rokkebrev

Sverrig.

Jøran! søde svenske Gut!
Kors hvad Sødhed paa din Tunge!
13 Sødt din Ulla leer derad,
Hun er sød, den søde Unge!