Winther, Christian Uddrag fra Jeg elskte Fogdens Datter

Det var en grusom Smerte,
Dog qvalte jeg min Graad,
41 Dybt sad udi mit Hjerte
Den bittre Smertens Braad.