Winther, Christian Uddrag fra Naar Natten kaster sine Skygger

Som Vedbend tæt til Stammen klynges,
Saa den gaaer ud og er forød,
Saa Sorgen ved mit Blod forynges
Og lever frodigt af min Død.