Winther, Christian Poetiske Skrifter

TEKSTRETTELSER

(Førsteudgavens Tekst er sat efter den skarpe Parentes).

 • Side 6 L. 11 Enge. [Enge,
 • » 14 L. 8 Halsen falder, [Halsen,
 • » 27 L. 26 for mit Sind, [for Sind,
 • » 35 L. 15 dæmpe [dæmpe,
 • » 39 L. 21 gjerne! - [gjerne!« -
 • » 44 L. 22 Næb. [Næb,
 • » 48 L. l Kjærligheds-Alferne [Kjærligheds Alferne
 • » 60 L. 11 siger: [siger;
 • » 76 L. 8 Deres [deres
 • » 77 L. 28 Ham [Ham,
 • » 81 L. l Glæde! [Glæde!
 • » 86 L. 22 Gammen«. [Gammen.
 • » 113 L. 15 tænkte [tænke
 • » 120 L. 25 Ro!« [Ro!
 • » 141 L. 3 stille Nat, [dunkle Nat,
 • » 156 L. 4 Dine [dine
 • » 161 L. 15 Din [din
 • » 165 L. 27 ei, [ei
 • » 171 L. 21 dit [Dit
 • » 173 L. 8 tale! [tale!«
 • » 180 L. 12 gjældte, om Jomfruens [gjældte for Jomfruens
 • » 209 L. 9. fiin! [fiin,
 • 390
 • Side 233 L. 15 Vind [Vind,
 • » 265 L. 22 Doner, [Doner
 • » 276 L. 14 vækker, [vækker
 • » 292 L. 13 Syd: [Syd;
 • » 293 L. 11 bunden, [bunden
 • » 293 L. 27 synger [synger,
 • » 306 L. 5 ukrænket, [ukrænket
 • » 308 L. 23 mig, [mig
 • » 321 L. 6 Fremmed, [Fremmed;
 • » 326 L. 2 Strøm [Strøm,
 • » 334 L. 13 Herre [Herre,
 • » 346 L. 1 ret, som [,ret som

Tekstrettelserne støtter sig alle paa »Samlede Digtninger«, undtagen den sidste, der følger i Manuskriptet.