Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

FREDRIK
(der under de sidste Replikker har været noget distrait og siddet og afventet et Øjeblik, hvor Povl vender Ryggen til, gør nogle mystiske hyssende Tegn til Fru Konik; haler derpaa hurtig nogle Sølvskeer op af Lommen og lægger dem fra sig paa Bordet).

Sværg, at De vil tie! - Jeg var forleden ganske uden Subsistensmidler ...