Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

FRUEN.

Kære Ester, man forlader ikke paa den Maade sin Mand! - Nu ser Du, hvorledes din Fader og jeg har holdt ud sammen, det bør være Dig et Eksempel ... Men man maa, som vi, lære at bøje og læmpe sig efter hinanden, for at der kan opstaa fuld Harmoni ... æ-æ ... (Entréklokken ringer.) Aa Gudskelov, der kommer nogen!