Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

FULDMÆGTIGEN
(om bag en Stol).

Hyss! - Min Datter har Ret ... Hun og Povl kan ikke længere blive sammen! Jeg kan ikke som kongelig Embedsmand have en. Svigersøn, der staar brændemærket i den offentlige Mening ...! Og saa kan min Hustru og min ærede Broder sige og mene, hvad de vil!