Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

KAMMERHERREINDEN.

Naturligvis var det gaaet! - Naa men det var Redaktørposten, vi talte om ... Det skal nu være saa "genialt", dette med "Zigøjnerblod"! Men husk paa, kære Ven, at den Tid er for længst forbi, da der digtedes bedst paa Fedtebrød. Ethvert fornuftigt Menneske, selv om han er Digter, vil dog til syvende og sidst helst leve under ordnede og betryggede Forhold.