Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

KAMMERHERREINDEN.

Nej, ikke med den Kammerherre, jeg har haft! - Naa, adieu, kære Ven! De har endnu nogle Maaneder at betænke Dem i ... Apropos: Var Dem nu for de smaa Damer, nu De er fri! De har jo et varmt Hjerte ... Kan De huske, hvor betaget De var af den lille Lustig, som forsøgte paa at lave Mad ude hos os?