Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

POVL
(i sit almindelige Tøj, sidder med Albuerne støttet mod Bordpladen og Hovedet hvilende i Hænderne. - Ved Siden af ham paa Bordet staar et Tinkrus. - Han nynner stille hen for sig):

Ach, Du lieber Augustin, Augustin, Augustin ... Aa, Gud ja ... ! (Gaber og strækker sig.) Man hører udenfor Raslen af et Nøgleknippe. En Nøgle stikkes i Laasen, Døren aabnes halvt, og Fangevogterens Stemme siger:

Morgenmad!