Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

VOGTEREN
(ivrig).

Ja, jeg vil da bare sige Dem, at da jeg ha'de den lange kantede, og den stod paa Fest hjemme, saa puttede jeg mig mange Gange ind i en tom Celle med min Pibe - saa ku' hun rummestere! ... Hør, det er sgu sandt, mens jeg husker det: Har De noget imod, at Jensen kommer ind og hilser paa Dem?