Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

JENSEN.

Jo, ser De, Hr. Digter, Kone og Børn skal jo ha' Mad; og saa spørres der ikke om at vælge, naar man sidder med dem ... Og saa skaffede Kaptajnen mig denne her Plads, for paalidelig har jeg jo altid været. - Og nu har jeg gaaet her i seksten Aar ... Men det er et forfærdeligt Liv, Hr. Digter; meget værre end som for Fangerne, for de fleste af dem kommer da ud igen ...