Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

POVL
(stadig alvorlig).

Naa, er det Dem, der har sagt det? Jeg troede, at det var Napoleon den Store ... efter at han var bleven Kejser. - Nej, men det var det, jeg vilde fortælle Dem: Nu har min kære gamle Beskytterinde, Kammerherreinde Klüver, tilbudt mig Posten som Chef-Redaktør ved "Den Konservative" ... Hun er en af Hovedaktionærerne i Bladet ... og jeg har modtaget denne Post.