Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

JØRGENSEN
(bukker).

Dannet Herre at forhandle med ... Mig en Ære! ... Formoder døvstum? Digter ... udtrykker sig kun med Pennen ...! - Men Deres eget private Hjem, Hr. Abel; overlader Dem derfor Damen og Valpladsen ... (Tager sin Kasket.) 'djø ... Gentlemen kun aandelige Vaaben! - 'djø, Tella! ... Vesterbrogade 147, fjerde Sal, véd Du ... Fremdeles aabent Hus, selvfølgelig, efter modtaget Advis ... Anbefaler mig! (Ud.)