Wied, Gustav Uddrag fra Ranke Viljer

ENKEFRUEN.

Jeg kan ikke ...! (Faar Luft.) De véd ikke, hvad jeg har gennemgaaet i denne ulyksalige Maaned, Hr. Abel! Hun har snurret rundt med mig som med en Garnvinde! Jeg har ikke haft Fred skabt i mit eget Hus. Jeg har baade tænkt paa Politi og paa Selvmord! Jeg har været ved at rende fra hele Kollektionen ... I Mandfolk 70 véd ikke, hvor nederdrægtige vi Fruentimmer kan være imod hinanden!