Wied, Gustav Uddrag fra Af den gamle Vinhandlers Optegnelser

Og saa varer det ikke længe, førend jeg er oppe paa min Beundringstinde igen, "oppe over Skyerne, hvor Himlen, den er blaa, altid blaa", som Drachmann synger; en Tilstand, jeg godt kender fra tidligere Tider, hvor jeg befandt mig knusende vel hos den elskede Genstand; saa det er ikke noget nyt Livsstadium for mig, om hun ogsaa er den eneste Kvinde, der har sat mit Hjerte i Bevægelse.