Wied, Gustav Uddrag fra Digt og Virkelighed

Vi blev atter snart forligte - og paany Uvenner. Men Aften efter Aften mødtes vi enten i Tages Lejlighed i Valdemarsgade eller i mit "barokke" Kvistværelse paa Margretevej. Jeg tjente jo Penge nu ved min Skolegerning ude paa Amager. Og da jeg fik Føden frit hos mine Forældre, havde jeg Mønt til at udstyre min Stue med kinesiske Vifter, "Markkostbuketter", Divantæppe over Jærnsengen - ja selv til at leje et opretstaaende Klaver til en Pris af 5 Kr. om Maaneden.