Wied, Gustav Uddrag fra Digt og Virkelighed

Han havde medbragt fra Meksiko en levende Næsebjørn, som delte Værelse med ham og var os alle til stor Glæde. Men vi syntes, at den maatte føle sig noget ensom, hvorfor vi en Dag besluttede at bringe den ud i zoologisk Have, for at den kunde hilse paa sine Slægtninge der. 256 Dyret blev til den Ende puttet i en Sæk, som Ludvigsen og jeg vandrede afsted med.