Wied, Gustav Uddrag fra Digt og Virkelighed

- Hvorfor, sagde han - bærer I Jer ikke ad som Shakespeare, han puttede sgu altid noget grinagtigt ind imellem det sørgelige. Tror I, at jeg vil traktere mine Abonenter med Hofmannsdraaber, hvergang de skal se et moderne Stykke. Var jeg ikke tilfreds med hans og Censors Dom om Stykket, kunde jeg jo gaa til Ministeriet. - For Resten vilde han tilbyde mig et Frikort til Teatret for at jeg kunde lære at skrive Komedier som Komedier skrives skulde.